Općinsko vijeće

/Images/Shared/Avatar.png

Dragan Brajkovićdragan.brajkovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Ružica Skaramucaruzica.skaramuca@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jerko Benderjerko.bender@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jozo Šijakovićjozo.sijakovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Srećko Oberansrecko.oberan@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Katarina Ragužkata.raguz@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Anica Matijićanica matijic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Petar Sredanovićpetar.sredanovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Stevo Puticastevo.putica@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Dragan Miletićdragan.miletic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jozo Djakovicjozo.djakovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Angela Mišićangela.misic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Aleksandra Ignjatićaleksandra.ignjatic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Boško Krkićbosko.krkic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Ivan Prkutivan.prkut@ravno.ba