Općinsko vijeće

/Images/Shared/Avatar.png

Stana Burićstana.buric@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Dragan Brajkovićdragan.brajkovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Ante Vuletićante.vuletic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jerko Benderjerko.bender@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jozo Šijakovićjozo.sijakovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Jelena Bukvićjelena.bukvic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Mara Ragužmara.raguz@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Miho Skaramucamiho.skaramuca@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Petar Sredanovićpetar.sredanovic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Stevo Puticastevo.putica@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Dragan Miletićdragan.miletic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Mijomir Koraćmijomir.korac@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Dragana Brkandragana.brkan@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Aleksandra Ignjatićaleksandra.ignjatic@ravno.ba

/Images/Shared/Avatar.png

Magdalena Batinamagdalena.batina@ravno.ba