Pregled obavijesti

Na području općine postavljeni sustavi za navodnjavanje na solarno napajanje
U sklopu projekta „Agrobiznis – oplemenjivanje poljoprivredne baštine u prekograničnoj dubrovačko – hercegovačkoj regiji“  financiranog iz IPA pretpristupnih fondova na pet  lokacija na području  općine Ravno postavljeni su sustavi za navodnjavanje, i to na sljedećim lokacijama: Donja Luka, Trebinja, Bobovišta, Kijev Do i Slivnica – Bobani.

Sustavi za navodnjavanje su inovativne tehnologije u Bosni i Hercegovini koji rade na solarno napajanje, a sastoje se od pumpe za vodu koja je spojena na solarne panele.

Sustavi za navodnjavanje su postavljeni u svrhu razvoja poljoprivrede, inteziviranja poljoprivredne proizvodnje,a  posebno stočarstva kao grane koja postaje sve konkurentnija na području općine Ravno.