Pregled natječaja - oglasa

Uređenje i asfaltiranje prometnica u naseljima: Ravno-Brestica-Vojevići-Trebinja-Zagorac-Zavala-Belenići-Bobani-Ivanica

Ovaj postupak javne nabave podijeljen je na dva LOT-a: LOT 1 -Uređenje i asfaltiranje prometnica u naseljima: Ravno-Brestica-Vojevići-Trebinja-Zagorac-Zavala-Belenići LOT 2-Uređenje i asfaltiranje prometnica u naseljima: Bobani i Ivanica

Obavijest o nabavi _.pdf