Pregled natječaja - oglasa

Nabava i ugradnja strojarske i elektro opreme za crpnu postaju Turkovići i vodospremu Ježevica

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava i ugradnja strojarske i elektro opreme za crpnu postaju Turkovići i vodospremu Ježevica. Javna nabava se provodi putem otvorenog postupka, a procijenjena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 150.000,00 KM.

Nabava i ugradnja strojarske i elektro opreme za crpnu postaju Turkovići i vodospremu Ježevica.pdf