Pregled natječaja - oglasa

Nabava i dostava kontejnera za odlaganje komunalnog otpada

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava i dostava kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

Obavijest o nabavai_Nabava i dostava kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.pdf