Slike

Općina Ravno

Općina Ravno je smještena na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. Proteže se duž neumskog i dubrovačkog zaleđa, od Hutova na sjeverozapadu do Konavala na jugoistoku, dužine oko 80 kilometara. Omeđena je državnom granicom s Republikom Hrvatskom sa zapadne strane i entitetskom granicom Republike Srpske s istoka. Općinsko središte - naselje Ravno smjestilo se na uzvisini uz istočni rub Popova polja, koje je uređenjem toka rijeke Trebišnjice postalo glavnim faktorom gospodarskog razvitka i čimbenikom razvoja poljoprivredne proizvodnje. Veliki broj spomenika materijalne kulture svjedoči o bogatoj povijesti ovoga kraja. Zemljopisna pozicija prostora općine Ravno, raznolikost terena i geološka prošlost daju teritoriju jedinstvene karakteristike. Područje općine Ravno ima značajke sredozemne klime s manjim odstupanjima. Ljepote krajolika, samo 10-tak kilometara udaljene od mora i jake turističke destinacije Dubrovnika i okolice, preduvjet su za razvoj turizma u ovom području. Tu se mogu razviti boravišni, izletnički, ruralni, lovni, sportsko - rekreacijski, znastveni, gastro i etno - turizam. Špilja Vjetrenica u Zavali je osobit turistički proizvod. Ona od 1952. godine predstavlja zaštićeni prirodni spomenik. Vjetrenica je dobila ime po stalnom strujanju zraka kroz njezin otvor, što je posljedica izjednačavanja stalne unutrašnje i vanjske temperature. S razgranatim hodnicima dužine preko 8 km i 135 jezeraca u kojima obitava endemska čovječja ribica, brojnim kaskadama, sigastim prevlakama, špilja je pravi kraški dragulj. Pozornost privlače srednjovjekovni grobovi u njezinu ulazu. S područja općine Ravno na listu nacionalnih spomenika BiH uvršteni su: 487. Ravno - Crkva sv. Mitra sa starim grobovima 488. Ravno - Trebinja - Crkva sv. Roka 489. Ravno - Zavala - Manastir Zavala (graditeljska cjelina) 490. Ravno - Zavala (Crkvina) - ostaci katoličke crkve sv. Petra - arheološko područje Nacionalni spomenici su: - 489. Ravno - Zavala - manastir Zavala (graditeljska cjelina) - 490. Ravno - Zavala (Crkvina)- ostaci katoličke crkve sv. Petra - arheološko područje Osobito smo ponosni na porijeklo oca poznatog znanstvenika Josipa Ruđera Boškovića. Njegova rodna kuća se nalazi u Orahovom Dolu, a ispred zgrade Općine Ravno je podignut velebni spomenik ovom fizičaru, astronomu, ... Položaj planirane turističke zone Ledenice, u blizini velike turističke regije Dubrovnika, ima gospodarski potencijal za razvitak turističkih sadržaja koji bi se nadopunjavali ponudom iz susjedne države.